Seleccionar una pagina

3QA

0 |

Paulina Kamakine

Paulina Kamakine…

Lou Petìt Ausèth, es lo doble poetic de la lingüista barrutlaira Pauline Kamakine. La poetessa bigordana que benlèu l’avètz coneguda per sas publicacions dins las revistas Òc e País Gascons, o per lo blòg de viatge Sors du Bureau es a bastir son nisador : lo site web Lengas e Culturas. I recampa totes sos escrits e activitats literàrias. Un site d’espepissar menimosament, que, l’autora gascona o tòrna dire sovent, cal prene lo temps. L’Aucelèt engatjada per gardar e espandir la lenga es tanben al cap d’un projècte estrambordant d’antologia de la poesia d’òc al  femenin. Rescontre ambe un ausèth que coneis pas las termièras geograficas nimai lingüisticas.

– 1 –

Qui es Paulina ? Qui es Lou Petìt Ausèth ? Miss Paulina, Doctor Ausèth ?

Paulina qu’ei ua viatjadosa apassionada per las lencas europèas. Que i a deguens lo son còr la lenga e la cultura d’Òc e que’s posiciona publicament entà las defénder. Qu’a la volontat de hèr víver la lenca e de tornar afirmar la valor deu noste patrimòni culturau. Lou Petìt Ausèth qu’ei l’existéncia poetica au monde, l’amna, l’endret de creacion, l’ermitatge. Entà sauvar ua lenca, que la cau portar au son grad lo més naut de perfeccion : la Poesia. Dab la soa pluma, Lou Petìt Ausèth qu’ensaja d’anar a contravent entà arrestar lo trin de la modernitat qu’a estarit l’amna deu monde. Amor, simplicitat, beror e vertat deu còr que son los mèstres-mots.

– 2 –

Nos podètz presentar lo projècte « A flor de poësia » ? Ont n’es ?

« A Flor de Poësia » qu’ei l’enveja d’unir culturalament totas las Hemnas d’Òc e de rénder aumatge au lor tribalh literari – tribalh important entà la difusion e la proteccion de la creacion en lenca nosta. Aquera antologia que porterà lo lector en viatge poetic de Gasconha dinc a las Valadas Occitanas en passant per la Vath d’Aran, lo Lemosin, l’Auvèrnha, la Provença, shens desbrombar la Gàrdia ! Qu’èi dijà recensat més de 70 escrivanas modèrnas, recebut un gran sarròt de poesias e de responsas entosiastas entà aqueth projècte de publicacion. Adara que dèishi temps a las Hemnas d’Òc de balhar un tribalh de grana qualitat. Notatz : las participacions que son enqüèra possiblas.

– 3 –

Escrivètz dins mai d’una grafia occitana, parlatz e escrivètz dins un fum de lengas. Nos podètz dire las quinas, e nos contar lo vòstre amor de las letras e de las lengas ?

Qu’èi avut plan joena lo libe L’Euròpa Lingüistica d’Albert Dauzat entre las mans. Alavetz qu’èi volut estudiar, viatjar e descobrir las realitats lingüisticas e qu’èi aprés (a diferents nivèus : escrit – orau – parlat) l’occitan, lo portugués, l’espanhòu, l’italian, lo rus, l’anglés, l’alemand (autodidacta). Que’m soi interessada tanben au grèc, suedés, mundart, rumantsch, elsässisch, sardu, sicilianu, romano, furlan, ladin, català, brezhoneg, bearnés, corsu e euskara… dinc a redusir lo cerc e retrobar lo tesaur que m’a balhada la mia gran-mair : lo bigordan. La dialectologia occitana qu’ei devenguda, au hiu de las annadas, la mia pus grana passion.

Qu’aimi las lencas, la letradura e la poesia en pr’amor que’ns dèishan entrar deguens un aute versant de l’existéncia, una auta realitat, e que’ns balhan la possibilitat de crear un monde e de comprénguer, finalament, quin som.

…e Lou Petìt Ausèth

Per un còp, Lo Diari vos perpausa aquela entrevista dins la grafia vouguda per l’autora, aquela del Petìt Ausèth.

– 1 –

Qui es Paulina ? Qui es Lou Petìt Ausèth ? Miss Paulina, Doctor Ausèth ?

Paulina qu’éy ùo biadjadoùse apassiounade pér las léncos europèas. Que j’a deguéns lou soû co la lénco e la culturo d’Òc e que-s pousicioune publicamén entà las deféndẹ. Qu’a la boulentàt de hè bìwẹ la lénco e de tournà afirmà la baloù dou noùstẹ patrimòni culturàu. Lou Petìt Ausèth qu’éy l’existénço pouetìquẹ aou moùndẹ, l’amne, l’endrét de creacioû, l’ermitàdjẹ. Entà saubà ùo lénco, que la caou pourtà aou soû grade lou més naut de perfeccioû : la Pouesio. Dap la soûa plume, Lou Petìt Ausèth qu’ensaje d’anà à countre-bén, à countre-courén entà arrestà lou trin de la moudernitàt qu’a estarit l’amne dou moùndẹ. Amoù, simplicitàt, beroù e bertàt dou co que soun lous mèstrẹs-mouts.

– 2 –

Nos podètz presentar lo projècte « A flor de poësia » ? Ont n’es ?

« A Flor de Poësia » qu’éy l’embéjo d’unì culturalamén toutes las Hemnos d’Òc e de réndẹ oumàdjẹ à lou loû tribàlh literàri – tribàlh impourtén entà la difusioû e la prouteccioû de la creacioû en lénco noùstẹ. Aquéro antoulougio que pourtera lou lectoû en biàdjẹ pouetìquẹ de Gascougne dincqu’à las Valadas Occitanas en passan pér la Vath d’Aran, lo Lemosi, l’Auvèrnha, la Provença, chéns desbrumbà La Gàrdia ! Qu’èy didjà recensat més de 70 escribânes moudèrnẹs, recebut û gran sarròt de pouesios e de respoùnẹs entousiàstẹs entà aquét proujècte de publicacioû. Adare que dèchi téms à las Hemnos d’Òc de balhà û tribàlh de grana qualitàt. Noutats : las participacioûs que soun enquëro poussìblẹs !

– 3 –

Escrivètz dins mai d’una grafia occitana, parlatz e escrivètz dins un fum de lengas. Nos podètz dire las quinas, e nos contar lo vòstre amor de las letras e de las lengas ?

Qu’èy agut plâ joéne lou lìbẹ L’Euròpa Lingüistica d’Albert Dauzat éntrẹ las mâs. Alabètz qu’èy boulut estudià, biadjà e descoubrì las realitàts lingüisticas e qu’èy aprés (à diferéns nibèus : escrit – oràu – parlat) l’ouccitâ, lou pourtugués, l’espagnòu, l’italianio, lou russe, l’anglés, l’alemàn (autodidacta). Que-m souï interessade tabé aou grèc, suedés, mundart, rumantsch, elsässisch, sardu, sicilianu, romano, furlan, ladin, català, brezhoneg, biarnés, corsu e euskara… dincqu’à redusì lou cérc e retroubà lou tesàu que-m’a balhade la mîo gran-maï : lou Bigourdâ. La dialectologia ouccitâna qu’éy debengude, aou hìu de las annados, la mîo pus grana passioû.

Qu’aïmì las léncos, la letradure e la pouesio en pr’amoù que-ns dèchen entrà deguéns û gn’aoùtẹ bersàn de l’existénço, û gn’aoùtẹ realitàt, e que-ns balhen la poussibilitàt de creà û moùndẹ e de coumprénguẹ, finalamén, quin soum.

A prepaus de l'autor

Guillaume Gratiolet

Nascut en Òlt e Garona, Guillaume Gratiolet viu ara a Tolosa. Òme de mèdias, passèt per mai d'una ràdio, faguèt tanben de television, avant de s'ensajar uèi a la premsa magazine escrita dins las colomnas del Diari. "Selecta" (DJ) e animator, Guillaume es tanben un afogat de musica e de "pop culture", doas passions que parteja amb lo monde e en occitan se vos plai al dintre del projècte "Lo Clam", ont parla tan de serias tele que d'espòrt, de cinèma o de videojòcs, entre dos "esquètchs" risolents e de seleccions de cançons plan mitonadas. Quand foguèt sollicitat per far partida del còr de l'equipa del Diari, respondèt "òc" còpsec. Una evidéncia !

Soscriure
M'assabentar quand
0 Comentaris
Inline Feedbacks
Veire totes los comentaris

M’aboni !

Far un don al Diari

Lo Diari, coma tota la premsa emai la premsa occitana, patís d'una situacion malaisida. Aquí vos perpausam de sosténer la cultura en occitan. Cada don compta !

Anóncia

La letra del Diari

Soscrivètz a nòstra letra d'informacions !

Soscrivètz a nòstra letra d'informacions !

Vos prepausam de vos abonar, en dos clics, a una letra regulara que vos tendrà assabentat·da de las sortidas dels novèls Diaris papièrs e de la publicacion d'articles novèls.

Avètz soscrich amb succès !